paleontica-logo

 

Stichting Paleontica

De Stichting Paleontica is een ANBI stichting, opgericht op 26 augustus 2019. Op deze pagina vind u een overzicht van de gegevens van deze stichting. 

Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/Paleontica en instagram: https://www.instagram.com/paleontica/

Officiele informatie

Naam van de stichting: Stichting Paleontica

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 860357211

Contactgegevens van de stichting

email: contact@paleontica.org

Rekeningnummer: NL92 TRIO 0788 7788 11

Doelstelling

Het doel van de stichting is een brug slaan tussen amateurs en professionals, en tussen beginners en gevorderden. De Stichting Paleontica is een onafhankelijke en non-profit organisatie. 

De stichting heeft ten doel informatie over geologie en fossielen op te bouwen en beschikbaar maken voor het grote publiek; de mogelijkheid bieden om te discussiëren en netwerken op te bouwen rond paleontologie en verwante onderwerpen; en contacten tussen amateurs en academici te stimuleren en faciliteren.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van een website met informatie en webforum en de organisatie van paleontologische evenementen.

De activiteiten van de stichting, evenals ook partijen waarmee de stichting eventueel samenwerkt (onder ander voor samenwerking, sponsoring, reclame, etc), dienen wetenschappelijk en ethisch verantwoord te zijn. Hierbij dient de stichting te handelen in de geest van de Belgische deontologische code voor aardwetenschappen en zal de stichting alleen samenwerken met andere partijen die dit ook doen.

Functies en namen van bestuurders

Voorzitter: Johan Vellekoop
Secretaris: Ante de Baas
Penningmeester: Richard Lausberg

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Elk jaar zal hier een verslag van de uitgeoefende activiteiten gepubliceerd worden, evenals een financiële verantwoording.

Jaarverslagen:

- Jaarverslag 2019-2020 
Jaarverslag 2020-2021


Financiële overzichten:

- Financieel overzicht 2019-2020 
Financieel overzicht 2020-2021

Beleidsplan

Vind hier ons actuele beleidsplan, opgesteld op 26 september 2019

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

40.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop